Το Ευρωπαϊκό Έργο RECAP δημιουργεί καινοτόμο πλατφόρμα για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Τον Μάιο του 2016, δώδεκα εταίροι από έξι Ευρωπαϊκές χώρες πραγματοποίησαν την εναρκτήρια συνάντηση του έργου RECAP. Το RECAP έχει ως στόχο την ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των ελέγχων συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Το βασικό εργαλείο με το οποίο η Ευρωπαϊκή Αγροτική Πολιτική ενσωματώνει στην ΚΑΠ τους κανονισμούς για την αειφόρο ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, ονομάζεται Πολλαπλή Συμμόρφωση. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου οι Ευρωπαίοι αγρότες να λαμβάνουν τις αγροτικές ενισχύσεις, οφείλουν να συμμορφώνονται σε συγκεκριμένους κανόνες και υποχρεώσεις διατηρώντας τις εκμεταλλεύσεις τους σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση. Η μη συμμόρφωση των δικαιούχων αγροτικών ενισχύσεων στις σχετικές υποχρεώσεις μπορεί να οδηγήσει στην περικοπή της χορηγούμενης ενίσχυσης ή και στην άρση χορήγησής της.

Ωστόσο, η διαδικασία εφαρμογής των κανονισμών εμπεριέχει αρκετά προβλήματα, τόσο για τις Κυβερνητικές Υπηρεσίες, όσο και για τους γεωργούς. Το διοικητικό κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό λόγω των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούνται. Από την άλλη, οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολύ συχνά δυσκολίες στην έγκυρη πληροφόρηση, κατανόηση και ορθή εφαρμογή των κανόνων.

Το RECAP στοχεύει στην ανάπτυξη μιας βελτιωμένης εξ’ αποστάσεως επίβλεψης των κανονισμών της ΚΑΠ και στην ενίσχυση της διαδικασίας των επιτόπιων ελέγχων. Οι αγρότες θα αποκτήσουν ένα σημαντικό εργαλείο που θα τους παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για την καλύτερη κατανόηση των κανονισμών και συμμόρφωση με αυτούς, καθώς και έγκαιρες προειδοποιήσεις για πιθανές παραβάσεις. Επιπλέον, το RECAP θα παρέχει στους αγροτικούς συμβούλους πρόσβαση στα δεδομένα της πλατφόρμας και τη δυνατότητα ανάπτυξης δικών τους υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας σχεδιαστικά εργαλεία, βιβλιοθήκες και επικοινωνία με τη βάση δεδομένων της πλατφόρμας. Δυνητικοί χρήστες της πλατφόρμας είναι οι Αρχές Πληρωμών, οι αγροτικοί σύμβουλοι και οι αγρότες.

Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιούνται από την πλατφόρμα του RECAP θα προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως:

  • ανοιχτά δορυφορικά δεδομένα,
  • πληροφορίες που θα λαμβάνονται από τους γεωργούς μέσω της εφαρμογής RECAP για κινητά τηλέφωνα,
  • πληροφορίες που θα συλλέγονται από παρόχους δορυφορικών δεδομένων.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από τους παρακάτω εταίρους: DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε., Instituto Navarro de Technologias e Infraestructuras Agroalimentarias SA, ΟΠΕΚΕΠΕ, National Paying Agency of Lithuania, Viesoji Istaiga Lietuvos Zemes Ukio Konsultavimo Tarnyba, Strutt & Parker LLP, Inosens Doo NoviSad, University of Reading, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Iniciativas Innovadoras Sal, ETAM Α.Ε. και CREVIS SPRL.

––

Για περισσότερες πληροφορίες: Συντονιστής Έργου: Δρ. Μάχη Συμεωνίδου, msimeonidou@draxis.gr