η πορεία

1993

Ξεκινήσαμε ως ΕΠΕ δυναμικά και φιλόδοξα
και από τότε προσφέρουμε μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες,
τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα.

1998

 

Μεγαλώσαμε και το στελεχιακό μας δυναμικό έφτασε σε διψήφιο αριθμό.

2002

Πιστοποιήσαμε τις υπηρεσίες μας κατά ISO 9001:2000 (μετέπειτα ISO 9001:2008) επιβεβαιώνοντας και τυπικά την άριστη ποιότητα τους και παράλληλα δεσμευτήκαμε
να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο την προσπάθεια που ξεκινήσαμε.

2005

 

Υλοποιήσαμε με απόλυτη επιτυχία το πρώτο μας έργο στο εξωτερικό.

2006

 

Μετατραπήκαμε σε ανώνυμη εταιρία με το διακριτικό τίτλο ΕΤΑΜ Α.Ε.

2012

 

Ξεπεράσαμε τα 300 εκατ. ευρώ σε εντάξεις επενδυτικών έργων
ιδιωτικών επιχειρήσεων.

2018

Αξιόπιστοι, Έμπειροι, Πρωτοπόροι…
Ονειρευόμαστε, Σχεδιάζουμε, Συνεχίζουμε