Αποστολή βιογραφικών στο info@etam.gr.
Τα προς γνώση μας προσωπικά δεδομένα θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά.