Η ομάδα μας μεγαλώνει και αναζητά :

Σύμβουλο Επιχειρηματικότητας με εξειδίκευση και εμπειρία στη συμβουλευτική Επιχειρήσεων.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
  • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης & Μεταπτυχιακές Σπουδές
  • Άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας
  • Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα ανάληψης θέσης ευθύνης
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες και επικέντρωση στους στόχους και τα αποτελέσματα

Σύμβουλο Σχεδιασμού με εξειδίκευση και εμπειρία στον αναπτυξιακό σχεδιασμό ή/και στην τεχνική υποστήριξη.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
  • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης & Μεταπτυχιακές Σπουδές
  • Άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας
  • Ευχέρεια στην επικοινωνία και στη συνεργασία
  • Ικανότητα γραπτού και προφορικού λόγου