Η εταιρία μας αναζητά:

 Στέλεχος Διοικητικής υποστήριξης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
  • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και επιθυμητές Μεταπτυχιακές Σπουδές.
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα.
  • Ευχέρεια στην επικοινωνία και στη συνεργασία.

Αποστολή βιογραφικών στο info@etam.gr.