Η Εταιρεία μας αναζητά μόνιμο συνεργάτη με εξειδίκευση και εμπειρία στο σχεδιασμό, διαχείριση και υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στα ως άνω πεδία.
  • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης & Μεταπτυχιακές Σπουδές.
  • Άριστη γνώση Αγγλικών (Proficiency).
  • Ικανότητα γραπτού και προφορικού λόγου.
  • Ευχέρεια στην επικοινωνία και στη συνεργασία.