καριέρα

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Η Εταιρεία μας, στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων της, προτίθεται να προσλάβει στέλεχος με εξειδίκευση και εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη φορέων και οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Απαραίτητα προσόντα:
  Πανεπ/μιακός τίτλος & μεταπτυχιακές σπουδές.
  3ετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.
  Άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας.
  Ικανότητα γραπτού και προφορικού λόγου.

Η Εταιρεία μας προσφέρει σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και αμοιβή ανάλογη με τα προσόντα και τις δεξιότητες του υποψήφιου συνεργάτη.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@etam.gr.

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα απαντηθούν.