η ταυτότητα

για περισσότερα από 25 χρόνια παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς
τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

 

                 

περισσότερα

πρόσληψη στελεχών

Η Εταιρεία μας, στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων της,
προτίθεται να προσλάβει τα παρακάτω μόνιμα στελέχη:

(i) Στέλεχος με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της αξιολόγησης προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ (ex-ante, interim, ex-post programme evaluation).

Απαραίτητα προσόντα:
  Πανεπιστημιακός τίτλος και μεταπτυχιακές σπουδές.
  3ετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.
  Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Proficiency.
  Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office (Word, Excel, Power Point).
  Δεξιότητες ποιοτικού γραπτού λόγου.


(ii) Στέλεχος με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της Οργάνωσης & Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων ή/και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ή/και Διαχείρισης και Υποστήριξης Επενδυτικών Σχεδίων-Προγραμμάτων.

Απαραίτητα προσόντα:
  Πανεπιστημιακός τίτλος και μεταπτυχιακές σπουδές.
  Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  2ετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.
  Ικανότητα γραπτού και προφορικού λόγου.


Προσφέρεται  σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
και αμοιβή ανάλογη με τα προσόντα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@etam.gr.
[Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα απαντηθούν]

νέα προγράμματα χρηματοδότησης

              

 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

σύμφωνο ανάδειξης κυπριακής γαστρονομίας

Επισκεφτείτε τη νέα ιστοσελίδα του Συμφώνου Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας
Μια προσπάθεια του Υφυπουργείου Tουρισμού της Κύπρου από κοινού με τον ιδιωτικό τομέα
να συνεργαστούν για την ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση του κεφαλαίου «Κυπριακή Γαστρονομία»
ως στοιχείου του άυλου πολιτιστικού προϊόντος της Κύπρου

νέα

Δράση 6.b.8: «Υποδομές διαχείρισης λυμάτων Περιφέρειας Κρήτης» Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης καλεί τους Δήμους, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης  και λοιπούς φορείς καθ’ αρμοδιότητα, να υποβάλουν προτάσεις έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» και στη δράση 6.b.8. «Υποδομές Διαχείρισης λυμάτων Περιφέρειας Κρήτης».
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19. «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER» Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ Leader Μεσαράς και του υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων από την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα» καλεί ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και φορείς τους, φορείς δημοσίου τομέα και φορείς εκτός δημοσίου τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ)

στηριζόμαστε μόνο στις δυνάμεις μας

είμαστε υπερήφανοι για τη δουλειά μας

υπηρετούμε με αφοσίωση τους πελάτες μας

υπηρεσίες

η εταιρεία μας προσφέρει
σειρά ολοκληρωμένων συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών
τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
 • βελτίωση εσωτερικής απόδοσης
 • εξωστρέφεια επιχειρήσεων
 • υποστήριξη ξενοδοχειακών μονάδων
 • συστήματα διαχείρισης
 • συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • μελέτες αναπτυξιακού σχεδιασμού
 • διαχείριση και αξιολόγηση έργων & προγραμμάτων
 • συμβουλευτική υποστήριξη φορέων & οργανισμών
 • στρατηγική επικοινωνίας & marketing
 • περιβαλλοντικές μελέτεςχρόνια εμπειρίας

δημόσια έργα

ιδιωτικά έργα

πελάτες

πελάτες

τους οφείλουμε την επιτυχία μας
τιμάμε την εμπιστοσύνη τους

επικοινωνία

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΕΤΑΜ Α.Ε.)

ΕΔΡΑ: Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  +30 2810 361242
FAX:  +30 2810 361152
ΕΜΑΙL: info@etam.gr