η ταυτότητα

για περισσότερα από 26 χρόνια παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς
τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

 

                   

περισσότερα

ερευνητικά έργα που υλοποιούμε

Η ΕΤΑΜ έχει αναλάβει την υλοποίηση των δράσεων επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια των έργων, καθώς και διάχυσης των αποτελεσμάτων τους.
Τα έργα υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ε.Ε. HORIZON 2020.

Sino-EU Soil Observatory
for intelligent Land Use Management

Boosting Agricultural Insurance
based on Earth Observation data

Business-Oriented Support to the Eur. Robotics and Agrifood Sector, towards a network of Digital Innovation Hubs in Robotics

 

 

Collaborative production for the circular economy;
a community approach

Agricultural Interoperability
and Analysis System

 

 

Resilient Farming
by Adaptive Microclimate Management

 

αναζήτηση στελεχών

Η Εταιρείας μας, στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων της, προτίθεται να προσλάβει:

(i) στέλεχος για τη Γραμματεία της

Απαραίτητα προσόντα:
  Πτυχίο Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακές Σπουδές (επιθυμητές).
  Προϋπηρεσία  άνω των τριών (3) ετών σε ανάλογη θέση.

  Άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας.
  Δυναμική και Ευχάριστη προσωπικότητα.
  Ευχέρεια στην επικοινωνία και στη συνεργασία.
  Συστάσεις.

ii) στέλεχος με εξειδίκευση και εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη φορέων και οργανισμών του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

iii) στέλεχος  με αποδεδειγμένη εμπειρία στους τομείς των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και της Διαχείρισης και Υποστήριξης Επενδυτικών Έργων.

Απαραίτητα προσόντα:
  Πανεπιστημιακός και Μεταπτυχιακός τίτλο σπουδών.
  3ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.
  Άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
  Ικανότητα γραπτού και προφορικού λόγου.
  Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα ανάληψης θέσεων ευθύνης.
  Ευχέρεια στην  επικοινωνία και στην συνεργασία.

Προσφέρεται  σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και αμοιβή ανάλογη με τα προσόντα, την εμπειρία και τις δεξιότητες.
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@etam.gr.
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα απαντηθούν.

νέα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης διοργανώνουν συνάντηση διαβούλευσης (σεμινάριο-εκδήλωση) στο πλαίσιο του έργου «MEDCYCLETOUR», που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα την Παρασκευή 14/2/2020, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, στο ισόγειο του κτιρίου ΠΤΑ/ΠΔΕ (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής) και ώρα 17:30- 20:30.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη περιοχή σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2050. Για τον σκοπό αυτό, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις, τόσο από την ΕΕ όσο και από τον εθνικό δημόσιο τομέα, καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα.

στηριζόμαστε μόνο στις δυνάμεις μας

είμαστε υπερήφανοι για τη δουλειά μας

υπηρετούμε με αφοσίωση τους πελάτες μας

υπηρεσίες

η εταιρεία μας προσφέρει
σειρά ολοκληρωμένων συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών
τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
 • βελτίωση εσωτερικής απόδοσης
 • εξωστρέφεια επιχειρήσεων
 • υποστήριξη ξενοδοχειακών μονάδων
 • συστήματα διαχείρισης
 • συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • μελέτες αναπτυξιακού σχεδιασμού
 • διαχείριση και αξιολόγηση έργων & προγραμμάτων
 • συμβουλευτική υποστήριξη φορέων & οργανισμών
 • στρατηγική επικοινωνίας & marketing
 • περιβαλλοντικές μελέτεςχρόνια εμπειρίας

δημόσια έργα

ιδιωτικά έργα

πελάτες

πελάτες

τους οφείλουμε την επιτυχία μας
τιμάμε την εμπιστοσύνη τους

επικοινωνία

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΕΤΑΜ Α.Ε.)

ΕΔΡΑ: Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  +30 2810 361242
FAX:  +30 2810 361152
ΕΜΑΙL: info@etam.gr