Η Εταιρεία μας αναζητά για άμεση συνεργασία νέα/νέο επιστήμονα, φιλόδοξο, οξυδερκή και εργατικό, με πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό επίπεδο: ή της περιφερειακής ανάπτυξης, ή της χωροταξίας, ή της κοινωνιολογίας ή της οικονομίας.

Στα απαραίτητα προσόντα περιλαμβάνονται: η άριστη γνώση αγγλικών, η άριστη χρήση Η/Υ, η εμπειρία ή δυνατόν στο συμβουλευτικό κλάδο και βέβαια, η θέληση και στόχευση για επιστημονική εξειδίκευση και επαγγελματική εξέλιξη.

Η Εταιρεία μας προσφέρει σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και αμοιβή ανάλογη με την εμπειρία, τα προσόντα και τις σχετικές δεξιότητες.

  Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@etam.gr.

  Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα απαντηθούν.