Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού έργου Horizon 2020 με τίτλο WaysTUP! «Αλυσίδες αξίας για τη μετατροπή των αστικών βιοαποβλήτων σε νέα καινοτόμα προϊόντα».

Η ΕΤΑΜ παρουσίασε στους υπόλοιπους Εταίρους του έργου τις μεθόδους και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση της επικοινωνίας και διάδοσης του έργου, για την οποία είναι υπεύθυνη.

Το έργο, με διάρκεια 36  μήνες, σχετίζεται με το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και κύριο στόχο έχει να συμβάλει στην έρευνα μετατροπής των αστικών βιοαποβλήτων σε καινοτόμα προϊόντα υψηλής αξίας, όπως π.χ. συστατικά τροφίμων και ζωοτροφών, βιοπλαστικά, βιοαιθανόλη, βιοάνθρακα, βιοδιαλύτες, πρωτεΐνες και έλαια.