Το έργο «ΤΑΝΙΑ – Treating Contamination through Nanoremediation – Αντιμετώπιση ρύπανσης μέσω (νανο)αποκατάστασης» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG Europe – πλησιάζει στο τέλος της 1ης φάσης υλοποίησης του.

To έργο υλοποιείται από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, με συντονίστρια έργου την κυρία Κατερίνα Βαβαδάκη και φιλοδοξεί να επηρεάσει τα περιφερειακά εργαλεία πολιτικής που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες συνεργασίας των επιχειρήσεων και των ερευνητικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας Κρήτης στον τομέα της (νανο)αποκατάστασης.

Η ΕΤΑΜ Α.Ε. ως ανάδοχος του έργου και υπεύθυνη για τη σύνταξη του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης, διοργάνωσε για λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης ανοιχτή ημερίδα για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019, στην αίθουσα «Πειραματικό Θέατρο» του Πολιτιστικού Κέντρου Ηράκλειου.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το έργο και οι πρακτικές που επιλέχθηκαν μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας και που μπορούν να προσαρμοστούν στις συνθήκες της Κρήτης ώστε να αποτελέσουν προτάσεις για τη βελτίωση της περιφερειακής πολιτικής για τεχνικές (νανο)αποκατάστασης και άλλων καινοτόμων εφαρμογών στον ευρύτερο κλάδο. Επίσης, έγιναν παρουσιάσεις από ακαδημαϊκούς και επιχειρηματίες του κλάδου, σχετικές με τις μεθόδους, το νομικό πλαίσιο και τη διαχείριση των ρυπασμένων εδαφών και υδάτων στην Ελλάδα και πιο στοχευμένα στην Περιφέρεια της Κρήτης.

Από την κ. Μαρούλλα Σχίζα, για λογαριασμό της ΕΤΑΜ Α.Ε., έγινε η παρουσίαση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης, όπου έγινε εκτενής αναφορά των δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας και της γνώσης στον τομέα της απορρύπανσης και της επανεξέτασης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για ευκαιρίες εξειδίκευσης στον τομέα της απορρύπανσης.

Ατζέντα Ημερίδας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ