Το νέο βίντεο του έργου RECAP H2020 μόλις κυκλοφόρησε.

Παρακολουθήστε το τώρα στο YouTube!

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ομάδα του RECAP info@recap-h2020.eu ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου.