Παρακολουθήστε το νέο σύντομο βίντεο που εξηγεί με απλά λόγια τους στόχους του έργου για την κυκλική οικονομία.

Το Pop-Machina είναι ένα έργο του Προγράμματος Horizon 2020 που επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ του κινήματος των κατασκευαστών και της κυκλικής οικονομίας, προκειμένου να προωθήσει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και να δημιουργήσει κοινωνικοοικονομικά οφέλη στις ευρωπαϊκές πόλεις.