Το Pop-Machina έχει ως στόχο να επιδείξει τις δυνατότητες του κινήματος των δημιουργών (maker movement) και της συνεργατικής παραγωγής για την κυκλική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έργο φέρνει τους ανθρώπους σε επαφή με κοινότητες κυκλικής παραγωγής σε 7 ευρωπαϊκές πόλεις και τους υποστηρίζει με εργαλεία, προγράμματα κατάρτισης και εξειδικευμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες για να ξεπεράσουν τα ζητήματα κλιμάκωσης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βελτίωση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και στην παροχή οικονομικών πλεονεκτημάτων στην τοπική οικονομία και κοινωνία μέσω κυκλικών λύσεων.

Με αυτή την έρευνα στοχεύουμε στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις αντιλήψεις και τις απόψεις των πολιτών για το κίνημα των κατασκευαστών και για τυχόν υπάρχουσες πρωτοβουλίες στην περιοχή τους.

Η έρευνα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις, πρόκειται για τις απόψεις σας. Όλα τα δεδομένα σας θα παραμείνουν ανώνυμα και απόρρητα.

Σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε να συγκεντρώσουμε σχετικές πληροφορίες!

Πατήστε εδώ για να συμμετέχετε στην έρευνα.