Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την Απόφαση Τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος “Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα” και παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης έργων έως τις 31/12/2015.

Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την παράταση έως τις 30 Οκτωβρίου 2015  του χρόνου ολοκλήρωσης έργων των παρακάτω 3 Προγραμμάτων:

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος με τίτλο «Ψηλορείτης, ο Μύθος εμπνέει τη ζωή» του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER», η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο Πρόγραμμα.

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού η απόφαση Τροποποίησης Οδηγού του Προγράμματος: «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» και Παράταση της ολοκλήρωσης έργων έως τις 31-12-2015.

Το ανάδοχο σχήμα ΕΤΑΜ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ ανέλαβε την παροχή τεχνικής και συμβουλευτική υποστήριξης στην Περιφέρεια Κρήτης και στους Δήμου Ηρακλείου και Χανίων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

Η εταιρεία ΑΓΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε. πιστοποιήθηκε κατά το διεθνώς πρότυπο Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2008 για την παροχή υπηρεσιών σε αγρότες και κτηνοτρόφους στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων με αντικείμενο υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας.

Ορθή Επανάληψη της Παράτασης του Χρόνου Ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)”, όπου ορίζεται αυστηρά σε 17 μήνες και 20 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, ήτοι έως τις 30-9-2015, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Ο Δήμος Σητείας διοργανώνει το 1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» στις 19 και 20 Ιουνίου 2015 στη Σητεία (Αμφιθέατρο Α του Τ.Ε.Ι. Κρήτης).

Ανακοινώθηκε η απόφαση τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση, πατήστε εδώ.  

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η ανάδοχος ένωση «ΕΤΑΜ A.E. – Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.» σας προσκαλούν στις ημερίδες με θέμα: «Πολιτικές ισότητας των φύλων στην τοπική αυτοδιοίκηση», για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης», οι οποίες θα πραγματοποιηθούν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας