Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “INNOVAGRO”- Development of an innovative network for the promotion of extroversion of agro-food companies in Adriatic-Ionian Area (Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στην Αδριατική και το Ιόνιο), στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης, θα πραγματοποιηθούν στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανιών (ΜΑΙΧ), οι παρακάτω ανοιχτές προς το κοινό εκδηλώσεις:

  ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – Πέμπτη, 1/10/2020, 16:00-21:00 (πρόσκληση)
  ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ – Σάββατο, 3/10/2020, 11:00-19:00 (πρόσκληση)

Σημειώνεται ότι το ευρωπαϊκό έργο “INNOVAGRO έχει ως βασική επιδίωξη την ανάπτυξη ενός διατοπικού συστήματος για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου έτσι ώστε να ενισχυθεί η εξωστρέφεια.

   Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου.