Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η ανάδοχος ένωση «ΕΤΑΜ A.E. – Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.» σας προσκαλούν στις ημερίδες με θέμα: «Πολιτικές ισότητας των φύλων στην τοπική αυτοδιοίκηση», για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης», οι οποίες θα πραγματοποιηθούν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων Ηρακλείου και Χανίων.

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 | Ηράκλειο | Ώρα προσέλευσης 10 π.μ.
Αίθουσα Καστελλάκη Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τρίτη 16 Ιουνίου 2015 | Ρέθυμνο | Ώρα προσέλευσης 10 π.μ.
Συνεδριακός χώρος Επιμελητηρίου Ρεθύμνου (Εμμ. Πορτάλιου 23) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 | Χανιά | Ώρα προσέλευσης 10 π.μ.
Συνεδριακός χώρος Επιμελητηρίου Χανίων (Ελευθερίου Βενιζέλου 4) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σκοπός των ημερίδων είναι η ενημέρωση των αιρετών και των υπαλλήλων των ΟΤΑ και λοιπών φορέων σε επίπεδο Κρήτης καθώς και του ευρύτερου κοινού για την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων καθώς και για τα Σχέδια Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες, παρουσιάζοντας την πιλοτική εφαρμογή στην Περιφέρεια Κρήτης και στους Δήμους Ηρακλείου και Χανίων.

Στην ημερίδα θα συμμετέχει η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, κα. Φωτεινή Κούβελα, καθώς και εκπρόσωποι της ΠΕΤΑ Α.Ε., της ΚΕΔΕ, της ΕΝΠΕ, του ΚΕΘΙ και η Πρέσβειρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στην Κρήτη.

Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση πατήστε εδώ.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους, μέσω του Ειδικού Στόχου 3.1 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», στο πλαίσιο υλοποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Δημιουργία μεθοδολογιών και εργαλείων ένταξης παρακολούθησης και ελέγχου της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις δημόσιες πολιτικές».

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ως άνω έργο πατήστε εδώ.