Για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων,
για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας

Το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων από τους Δήμους στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων των δήμων της χώρας».

 

   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση Δήμων για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων των δήμων με σκοπό τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο επιβατικό κοινό.

 

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 15.990.000,00€.
Ειδικότερα, για τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης οι αντίστοιχοι προϋπολογισμοί διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Σημειώνεται ότι:

  • σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι 150.000,00€ για τον εξοπλισμό έως 100 στάσεων
  • σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων και έως 60.000 κατοίκους, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι 50.000,00€ για τον εξοπλισμό έως 25 στάσεων
  • σε Δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 15.000 κατοίκων ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι 20.000,00€ για τον εξοπλισμό έως 10 στάσεων.

Ο προϋπολογισμός ανά στάση, εξαρτάται από τον τύπο αυτής:

  • Μέγιστο ύψος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά στάση τύπου Α (όπως ορίζεται στην πρόσκληση) είναι 4.000,00€.
  • Μέγιστο ύψος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά στάση τύπου Β (όπως ορίζεται στην πρόσκληση) είναι 3.500,00€.
  • Μέγιστο ύψος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά στάση τύπου Γ (όπως ορίζεται στην πρόσκληση) είναι 3.000,00€.

  Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Πρόσκληση, πατήστε εδώ.

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Εσωτερικών