Η ΕΤΑΜ ΑΕ συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο «Εμβληματικές Οικοδιαδρομές: ανάπτυξη εναλλακτικού, βιώσιμου τουρισμού στην ενδοχώρα των Μεσογειακών περιοχών» που έλαβε μέρος στα Ανώγεια 1 και 2 Οκτωβρίου 2019.

Το συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου “Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations of excellence” το οποίο αποτελεί έργο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG MED.

Ο κύριος σκοπός του συνεδρίου ήταν η προώθηση και η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλες ορεινές περιοχές, σε τοπικές αρχές που ενσωματώνουν θέματα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και σε άλλα δίκτυα ορεινών περιοχών και Μεσογειακές περιοχές.

Για περισσότερες πληροφορορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Έργου.