Στο πλαίσιο του έργου Δίκτυο Υποστήριξης Τουρισμού Υπαίθρου – Δίκτυο e-παιθρος, – πρότασης που εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, και αφορά στην πρόσκληση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ» – 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός», διοργανώθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 με μεγάλη επιτυχία η πρώτη ηλεκτρονική συνάντηση του έργου από το συντονιστή του έργου ΕΤΑΜ ΑΕ, μέσω zoom.

Εγκρίθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η πρόταση με τίτλο: Δίκτυο Υποστήριξης Τουρισμού Υπαίθρου –Δίκτυο e-ΠΑΙΘΡΟΣ στο πλαίσιο της «Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ-ΣΣΚ».

Nέο διαγωνισμό Startup λανσάρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού με σκοπό να αναδείξει καινοτόμες πρωτοβουλίες που έχουν τη δυναμική να διευρύνουν τη συμβολή του τουρισμού στην αειφόρο ανάπτυξη. Ο διαγωνισμός εντάσσεται στις ενέργειες του ΠΟΤ, του τουριστικού σκέλους των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να ηγηθεί των προσπαθειών που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των 17 Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης (SDG) και ανακοινώνεται στο πλαίσιο του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την Αειφόρα Ανάπτυξη που διεξάγεται υπό

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατόπιν και αιτημάτων πολλών επιχειρήσεων, των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011, προωθεί άμεσα στη Βουλή των Ελλήνων πρόταση νομοθετικής διάταξης που θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τη Δράση 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2 «Στήριξη για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη γενετικών πόρων στη γεωργία» του μέτρου 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία , το περιβάλλον και το κλίμα.

Η Επιτροπή των Περιφερειών εγκαινίασε πρόσφατα το διαγωνισμό «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια (ΕΕΠ) 2018» που επιβραβεύει τις περιφέρειες με το πιο μακρόπνοο επιχειρηματικό όραμα στην Ευρώπη.

Το 1ο Συνέδριο Γαστρονομικού Τουρισμού που διοργανώνει η UNESCO Πειραιώς και Νήσων σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας και την υποστήριξη του πανεπιστημίου της Λευκωσίας και της Ελληνικής Ένωσης Στελεχών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, θα διεξαχθεί στις 27 Νοεμβρίου, ημέρα Κυριακή από τις 11.00 έως τις 19.00 σε χώρο του εκθεσιακού κέντρου Metropolitan Expo.

Διαμόρφωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε επιλεγμένες ειδικότητες βάσει διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας και ειδικότερα βάσει των αναγκών για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων. Παροχή κατάρτισης με βάση τα ως άνω προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016, οι 4 Δράσεις, που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» με συνολικό ύψος ενίσχυσης στα 370 εκατ. ευρώ, τα οποία και θα κατανεμηθούν σε δύο κύκλους.