Το Ευρωπαϊκό έργο “BEACON” έχει ως στόχο να αναπτύξει ένα πακέτο εμπορικών υπηρεσιών που θα δώσει στις Ασφαλιστικές Εταιρείες τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν το αναξιοποίητο δυναμικό της αγοράς της Γεωργικής Ασφάλισης, αξιοποιώντας καινοτομίες Τηλεπισκόπησης, Αριθμητικής Πρόγνωσης Καιρού και τεχνολογίες ΤΠΕ/ blockchain.

Το BEACON θα επιτρέψει στις ασφαλιστικές εταιρείες να εξαλείψουν την επίδραση της αβεβαιότητας των καιρικών συνθηκών κατά την εκτίμηση του κινδύνου των προϊόντων γεωργικής ασφάλισης, να μειώσουν τις λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες τους για την παρακολούθηση των ασφαλιστικών δεικτών και τη διαχείριση των συμβολαίων, καθώς και να σχεδιάζουν ακριβέστερες και εξατομικευμένες συμβάσεις.

Μέσω της υπηρεσίας έγκαιρης προειδοποίησης, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούν να ενημερώνουν τους πελάτες τους (αγρότες) για πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και να τους συμβουλεύουν για όλα τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις των καιρικών φαινομένων στις καλλιέργειες τους.

Τα δορυφορικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ως επιπρόσθετη πηγή πληροφοριών για τις ασφαλιστικές εταιρείες, με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό των προϊόντων τους και την ακριβέστερη αξιολόγηση των φυσικών καταστροφών.

Η Αριθμητική Πρόγνωση Καιρού θα χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση εμφάνισης ενός ακραίου καιρικού φαινομένου, καθώς και την πρόβλεψη μελλοντικών κινδύνων. Η τεχνολογία ΤΠΕ/ blockchain θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της υπηρεσία smart contracts, παρέχοντας στις ασφαλιστικές εταιρείες ένα αυτοματοποιημένο σύστημα αποζημίωσης καταστροφών.

Το BEACON θα αναπτυχθεί στο επιχειρησιακό περιβάλλον περισσότερων από 10 εταιρειών του ασφαλιστικού τομέα, μέσω της πιλοτικής εφαρμογής του, επικυρώνοντας και αναδεικνύοντας την αξία του ως εμπορική λύση.

Η ΕΤΑΜ ΑΕ έχει αναλάβει την υλοποίηση των δράσεων επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, καθώς και διάχυσης των αποτελεσμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του BEACON, καθώς και να ακολουθείσετε τα social media  του Project.