Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού έργου Horizon 2020 με τίτλο ATLAS που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Fraunhofer IAIS στη Βόνη της Γερμανίας στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2019.

Κύριος στόχος του ATLAS είναι η ανάπτυξη μιας ανοικτής πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών για γεωργικές εφαρμογές, καθώς και η δημιουργία ενός βιώσιμου οικοσυστήματος καινοτομικής γεωργίας που συλλέγει και αναλύει μεγάλο όγκο δεδομένων. Το έργο θα διαρκέσει 36 μήνες έως το Σεπτέμβριο του 2022 και περιλαμβάνει 30 εταίρους από τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και τη Λετονία.

Η ΕΤΑΜ παρουσίασε στους υπόλοιπους Εταίρους του έργου τις μεθόδους και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση της επικοινωνίας και διάδοσης του έργου, για την οποία είναι υπεύθυνη.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να διαβάστε το σχετικό δελτίο τύπου.