Από τον Ιούνιο 2019, το agROBOfood, έργο της Ε.Ε. ύψους 16 εκατ. ευρώ, χτίζει ένα Ευρωπαϊκό οικοσύστημα για την αποτελεσματική υιοθέτηση των ρομποτικών τεχνολογιών στον Ευρωπαϊκό γεωργικό κλάδο. Το agROBOfood επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό με σκοπό να κάνει τον Ευρωπαϊκό γεωργικό κλάδο αποτελεσματικότερο και πιο ανταγωνιστικό.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί είναι τεράστιες, καθώς γνωρίζουν πως πρέπει να αυξήσουν την παραγωγή τους και να βελτιώσουν την ποιότητα της, χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους, ώστε να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Το agROBOfood έχει ως στόχο την ανάδειξη της Ευρώπης σε βασικό προμηθευτή ασφαλών τροφίμων μεγιστοποιώντας το όφελος της επένδυσης από την Ε.Ε.

Πειράματα Καινοτομίας
Στο επίκεντρο του agROBOfood βρίσκονται τα Πειράματα Καινοτομίας, τα οποία οργανώνονται και ελέγχονται από Ψηφιακούς Κόμβους Καινοτομίας (Digital Innovation Hubs, DIHs). Τα αρχικά πειράματα που θα διεξαχθούν σε 7 περιφερειακά δίκτυα, θα παρουσιάσουν τις ρομποτικές καινοτομίες στον αγροδιατροφικό τομέα με τρόπο ο οποίος εξασφαλίζει την δυνατότητα αναπαραγωγής τους και ευρείας υιοθέτησης τους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Παραδείγματα
Στο πλαίσιο του agROBOfood θα κατασκευαστεί ένα ρομπότ το οποίο θα δουλεύει σε ένα θάλαμο ψύξης, με στόχο την προστασία των ανθρώπων από θερμοκρασίες υπό του μηδενός. Ένα άλλο από τα ρομπότ που θα κατασκευαστούν θα συλλέγει φρούτα αυτόματα, τη σωστή χρονική στιγμή και με λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος παραγωγής και πόρων, ενώ θα λύνει ταυτόχρονα το πρόβλημα της έλλειψης διαθέσιμου εργατικού προσωπικού. Επιπλέον, θα κατασκευαστεί ένα ρομπότ – συλλέκτης αγγουριών, το οποίο θα μπορεί να αξιολογεί την ωριμότητα για τη συλλογή φρούτων και λαχανικών στα θερμοκήπια. Αυτά και άλλα πολλά πειράματα θα παρουσιαστούν τόσο από τους εταίρους της κοινοπραξίας, όσο και από εταιρείες οι οποίες θα συμμετάσχουν στις ανοιχτές προσκλήσεις για να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για τα πειράματα τους. Οι Ψηφιακοί Κόμβοι Καινοτομίας (Digital Innovation Hubs, DIHs) και οι συνδεδεμένοι ειδικοί θα υποστηρίξουν αυτά τα πειράματα καινοτομίας.

Η ΕΤΑΜ ΑΕ ως μέλος του consortium από αποτελείται από 39 εταίρους, έχει αναλάβει την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου