Το έργο agROBOfood που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020, έχει στόχο να χτίσει ένα Ευρωπαϊκό οικοσύστημα για την αποτελεσματική υιοθέτηση των ρομποτικών τεχνολογιών στον αγροτικό κλάδο και να στηρίξει τις ΜΜΕ, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές και ανταγωνιστικές.

Το agROBOfood, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την υιοθέτηση της ρομποτικής στον αγροτικό τομέα και να ενισχύσει το δίκτυό του, δημοσίευσε την 1η Ανοιχτή Πρόσκληση Χρηματοδότησης Πειραμάτων Καινοτομίας.

Μέσω της Πρόσκλησης το agROBOfood θα διανείμει 2,65 εκατ.€ προς άμεσο όφελος των ΜΜΕ (300.000€ – 500.000€ ανά πρόταση).

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 1η Ανοιχτή Πρόσκληση Χρηματοδότησης, αλλά και για το έργο γενικότερα.