Στις 11 Οκτωβρίου, 2019 πραγματοποιήθηκε Τεχνική Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα: Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές Περιοχές» με ακρωνύμιο «A2UFood».

Η Συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία της κας. Χριστίνα Μαρούλη Expert – Ειδική Σύμβουλο του Προγράμματος «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις» (UIA), και συγκεκριμένα του Α2UFood.

Στη Τεχνική Συνάντηση  συζητήθηκε η Πρόοδος του Έργου μέχρι σήμερα (Ορόσημα, τήρηση Χρονοδιαγράμματος και Πορεία του Έργου). Στη Συνάντηση συμμετείχαν συνεργαζόμενοι φορείς και επιχειρήσεις (stakeholders) προκειμένου να γνωρίσουν καλύτερα τις δράσεις του προγράμματος συνολικά.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε Τελετή Απονομής Βεβαιώσεων Συμμετοχής των Συνεργαζόμενων Ξενοδοχείων για την Εγκατάσταση και εφαρμογή ενός ειδικού ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης (RMF Resource Manager Food) στις κουζίνες Πέντε (5) ξενοδοχειακών μονάδων (Agapi Beach Resort, Candia Maris Hotel, Apollonia Beach Resort & Spa, Santa Marina Resort, Fodele Beach Hotel), που θα συμβάλλουν στον έλεγχο των απορριφθέντων τροφίμων για την διαχείριση της διάθεσης τροφίμων με στόχο την εξοικονόμηση οικονομικών και φυσικών πόρων.

Το έργο συμβάλλει:
   Στη μείωση των ποσοτήτων των Αποφευκτέων Τροφικών Υπολειμμάτων (περισσεύματα).
   Στην αξιοποίηση των Αναπόφευκτων Υπολειμμάτων Τροφίμων ως πρώτες ύλες και στην επεξεργασία τους με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

H ΕΤΑΜ έχει αναλάβει την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου στη Διαχείριση και παρακολούθηση της πορείας του έργου.