ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
ΜΕΤΡΟ 19.
«ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER»

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ Leader Μεσαράς και του υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων από την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα» καλεί ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και φορείς τους, φορείς δημοσίου τομέα και φορείς εκτός δημοσίου τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) να υποβάλουν προτάσεις έργων / πράξεων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης 19.2.4 «βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές».

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

  • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους
  • Φορείς Δημοσίου Τομέα
  • Φορείς εκτός Δημόσιου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων

  ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι οι: Παπανικολάου Βάσω, τηλέφωνο: 28920 40000 (Τυμπάκι) e-mail: mesara@anher.gr και Ζαχαράκης Γιάννης (Αρχάνες), τηλέφωνο: 2810753300 e-mail: info@anher.gr.

Πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr και στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου www.anher.gr (Σύνδεσμος: CLLD / LEADER Μεσαράς Ν. Ηρακλείου).

  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής – οριστικοποίησης των προτάσεων στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΑΑ είναι πλέον η Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019, ενώ ο φυσικός φάκελος με την αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου (Γραφεία Τυμπακίου) το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 και ώρα 16.00.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Πρόσκληση, πατήστε εδώ.

ΠΗΓΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ