καριέρα

Η Εταιρείας μας, στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων της, προτίθεται να προσλάβει στέλεχος με εξειδίκευση και εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη φορέων και οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Απαραίτητα προσόντα:
  Πανεπιστημιακό τίτλο και μεταπτυχιακές σπουδές.
  3ετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.
  Άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας.
  Ικανότητα γραπτού και προφορικού λόγου.

Προσφέρεται  σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και αμοιβή ανάλογη με τα προσόντα και τις δεξιότητες του υποψήφιου συνεργάτη.

  Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@etam.gr.
  Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα απαντηθούν.