1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2
«ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ και του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» δημοσίευσε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στη Δράση 4.c.1. «Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια».

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ευρύτερης περιοχής του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη, Μέτρο 19:Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων CLLD /LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 η Ομάδα Τοπικής Δράσης ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ  δημοσίευσε την 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα για τις δράσεις:

19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»
 19.2.5 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών του πρωτογενή τομέα»

  ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού, κλπ.) συμπεριλαμβανόμενης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα κτίρια»
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)»
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)»
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων»
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια)»
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.5.1 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να αναζητήσετε από τα γραφεία του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ στα Ανώγεια Ρεθύμνου, από την ιστοσελίδα της ΟΤΔ www.akomm.gr.

Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους: κα Εύη Βρέντζου και κο Νίκο Σαρχιανάκη στα τηλέφωνα: 28340-31402 και 28340-31606, leader@akomm.gr.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Πρόσκληση, πατήστε εδώ.

ΠΗΓΗ: ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΑΕ ΟΤΑ